ZAMAWIAJĄCY

 

 

WYKONAWCA

 

 

 PODWYKONAWCY

 

INŻYNIER

 

 

 

 

NADZÓR AUTORSKI DK16

 

 

PROJEKTANT PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

 

MIR, CUPT

 

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

 

 

 CENTRUM UNIJNYCH

PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

 


KONTAKT
   

Linki

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

www.mir.gov.pl

  

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

www.cupt.gov.pl